Marketing

Marketing

Kreiranje marketing strategije i godišnjih mrkeitng planova
Predlaganje i vođenje svih vrsta promotivnih aktivnosti
Organizovanje konferencija i kompanijskih događaja
Pravljenje tv reklama za proizvode i snimanje korporativnih filmova
Kreiranje svih vrsta promotivnih materijala (reklama za novine, lifleta, kataloga …)
Pravljenje power point prezentacija